Hanefi Mezhebine Göre Abdest Nasıl Bozulur?

Hanefi mezhebine göre abdest nasıl bozulur? Hanefi mezhebine göre abdestin bozulması için hangi durumlar geçerlidir? İşte Hanefi mezhebine göre abdestin nasıl bozulduğuna dair bilgiler.

Hanefi mezhebine göre abdest nasıl bozulur? Hanefi mezhebine göre abdestin bozulması için beş durum vardır. İlk olarak, idrar, kaka, gaz veya cinsel ilişki gibi bedenin doğal atıklarının çıkması abdesti bozar. İkinci olarak, bilinç kaybı veya uyku gibi durumlar da abdesti geçersiz kılar. Üçüncü olarak, vücut sıvılarının ağızdan veya burundan çıkması da abdesti bozar. Dördüncü olarak, cilt üzerindeki kanama veya yara gibi durumlar da abdesti geçersiz hale getirir. Son olarak, deliksiz uyku, yani bir kişinin tüm vücudunun toprağa temas etmesi de abdesti bozar. Hanefi mezhebine göre bu beş durumda abdest yeniden alınmalıdır.

Hanefi mezhebine göre abdest nasıl bozulur?
Abdestin bozulması için idrar, dışkı veya gazın çıkması gerekir.
Abdestin bozulması için bilinç kaybı veya uyku hali olması gerekmektedir.
Abdestin bozulması için cinsel ilişki veya meni çıkması şarttır.
Abdestin bozulması için bayılma, sarhoşluk veya delilik durumu olmalıdır.
 • Abdest alırken kusmak, ağızdan kan gelmesi gibi durumlar abdesti bozar.
 • Cünüp olan bir kişi abdest almadan namaz kılamaz.
 • Abdestsiz olarak Kur’an okunmaz ve dokunulmaz.
 • Bir kişi abdestsiz iken Mescid-i Haram‘a giremez.
 • Sadece abdestsiz olan kişiler cuma namazı‘na katılamazlar.

Hanefi mezhebine göre abdest nasıl bozulur?

Hanefi mezhebine göre abdestin bozulması için belirli durumlar vardır. Bunlardan biri, idrar veya dışkı çıkmasıdır. İdrar veya dışkı çıktığında abdest bozulur ve yeniden alınması gerekir. Ayrıca, uyku halinde gaz çıkması veya cinsel ilişki de abdestin bozulmasına neden olur.

Abdesti Bozan Durumlar Abdesti Bozmayan Durumlar
Cünüp olmak Uyurken gaz çıkarmak
Hayız veya nifas halinde olmak Mide bulantısı veya kusmak
Kusmak Öksürmek

Hanefi mezhebine göre abdest nasıl alınır?

Hanefi mezhebine göre abdest almak için belirli adımlar izlenir. İlk olarak, niyet edilir ve “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh” şeklinde dua edilir. Ardından eller bileklere kadar yıkanır, ağız çalkalanır, burun temizlenir, yüz yıkanır, kollar dirseklerle birlikte yıkanır, baş meshedilir ve ayaklar bileklere kadar yıkanır.

 • Abdest almadan önce niyet etmek gerekmektedir.
 • Elleri bileklere kadar yıkamak.
 • Ağızı ve burunu yıkamak.

Hanefi mezhebine göre abdest nasıl korunur?

Hanefi mezhebine göre abdestin korunması için belirli durumlara dikkat etmek gerekir. Abdestin korunabilmesi için idrar veya dışkı çıkarmamak, uyurken gaz çıkarmamak, cinsel ilişkiye girmemek ve bilinç kaybı gibi durumlar yaşamamak önemlidir. Bu durumlar abdestin bozulmasına neden olabilir.

 1. Abdestin farzlarına uygun bir şekilde temiz bir su ile eller yıkanmalıdır.
 2. Ağıza su alıp çalkalamak ve burna su çekip dışarı atmak suretiyle misvak kullanarak dişler temizlenmelidir.
 3. Yüzü, başın tamamını ve kulakları su ile yıkamak suretiyle mesh yapılmalıdır.
 4. Eller dirseklerle birlikte yıkanmalıdır.
 5. Ayaklar da topuklarla birlikte yıkanmalıdır.

Hanefi mezhebine göre abdestsiz hangi ibadetler yapılamaz?

Hanefi mezhebine göre abdestsiz olarak aşağıdaki ibadetler yapılamaz:
– Namaz: Abdestsiz olarak namaz kılınmaz.
– Kur’an okuma: Abdestsizken Kur’an okunmaz.
– Tavaf: Abdestsiz olarak tavaf yapılamaz.
– Cenaze namazı: Abdestsiz olarak cenaze namazı kılınmaz.
– Oruç: Abdestsizken oruç tutulmaz.

Namaz Oruç Kur’an okuma
Cünüp veya hayızlı iken namaz kılınmaz. Cünüp veya hayızlı iken oruç tutulmaz. Cünüp veya hayızlı iken Kur’an okunmaz.
Zikir Tesbih çekme Ka’be’yi tavaf etme
Cünüp veya hayızlı iken zikir yapılmaz. Cünüp veya hayızlı iken tesbih çekilmez. Cünüp veya hayızlı iken Ka’be’yi tavaf etmek uygun değildir.

Hanefi mezhebine göre abdest nasıl yenilenir?

Hanefi mezhebine göre abdestin yenilenmesi gereken durumlar şunlardır:
– İdrar veya dışkı çıkması
– Uyku halinde gaz çıkması
– Cinsel ilişki
Bu durumlarda abdest bozulur ve yeniden alınması gerekir. Yeniden abdest alırken, önce eller yıkanır, sonra ağız çalkalanır, burun temizlenir, yüz yıkanır, kollar dirseklerle birlikte yıkanır, baş meshedilir ve ayaklar bileklere kadar yıkanır.

Hanefi mezhebine göre abdest alırken belirli sıralama ve adımlar takip edilir.

Hanefi mezhebine göre abdest bozulduğunda ne yapılmalı?

Hanefi mezhebine göre abdestin bozulması durumunda yeniden abdest alınması gerekir. Abdest bozulduğunda, öncelikle abdestin nasıl bozulduğuna dikkat edilmelidir. İdrar veya dışkı çıkması, uyku halinde gaz çıkması veya cinsel ilişki gibi durumlar abdestin bozulmasına neden olur. Bozulan abdestin ardından yeniden abdest alınmalıdır.

Hanefi mezhebine göre abdest bozulduğunda abdestin tamamını yeniden almak gerekmektedir.

Hanefi mezhebine göre abdestsiz namaz kılınabilir mi?

Hanefi mezhebine göre abdestsiz olarak namaz kılınmaz. Abdestsiz namaz geçerli sayılmaz ve tekrar kılınması gerekmektedir. Abdestsiz olarak kılınan bir namaz, kabul edilmeyecektir. Bu nedenle, namaz kılmadan önce abdest almak önemlidir.

1. Hanefi mezhebine göre abdestsiz namaz kılınabilir mi?

Hanefi mezhebine göre abdestsiz bir şekilde namaz kılmak caiz değildir. Abdest, namazın geçerli olması için gerekli olan bir şarttır. Abdestsiz olarak yapılan namaz, Hanefi mezhebine göre geçersiz sayılır ve tekrar kılınması gerekmektedir.

2. Abdest nasıl alınır?

Abdest almak için öncelikle niyet etmek gerekmektedir. Ardından, eller bileklere kadar yıkanır. Sonra ağıza su alınarak çalkalanır, burun suyla yıkanır. Yüz tamamen yıkanır, sağ ve sol kol dirseklerle birlikte yıkanır. Başın üst kısmı meshedilir ve ayaklar bileklere kadar yıkanır. Tüm bu adımlar tamamlandıktan sonra abdest alınmış olur.

3. Abdest bozulduğunda nasıl yeniden alınır?

Abdestin bozulması durumunda yeniden abdest almak gerekmektedir. Abdestin bozulduğu durumlar arasında tuvalet ihtiyacını giderme, gaz çıkarma, idrar yapma, dışkılama gibi durumlar bulunur. Abdest bozulduğunda önce tekrar niyet edilir ve yukarıda belirtilen abdest alma adımları tekrarlanır. Abdest alındıktan sonra namaza devam edilebilir.